• 2022-08-11
  7700х системийг ашиглан Гангийн найрлаганд агуулагдах органик бус бохирдлыг тодорхойлох шинжилгээ
 • 2022-08-11
  GPC/SEC (Гелийн нэвчилттэй хроматографи /Хэмжээгээр нь ялгах хроматографи) багажийг ашиглан хүнсний нэмэлтүүдийн шинжилгээг хийх
 • 2022-08-11
  MS/MS төлөв бүхий Ажилентийн 8800 Гурван квадрополь ICP-MS багажаар өндөр цэвэршилттэй газрын ховор элемент (ГХЭ)-ийн оксидонд агуулагдах ул мөр төдий газрын ховор элементийн шинжилгээг шууд хийх
 • 2022-08-11
  Эмийн үйлдвэрийн түүхий эдийн ID тодорхойлох шинэ зөөврийн гар багажийг Ажилент компани зах зээлд нэвтрүүлж байна.
 • 2022-08-11
  Өндөр резолюшн бүхий Ажилентийн 7250 GC/QTOF багажаар хаягдал усны урсцын дээжин дэх хортой химийн бодисуудын шинжилгээг хийх
 • 2022-08-11
  Ажилентийн Captiva EMR-Lipid (Өөх тосны нэгдлүүдээс салгах) дээж цэвэрлэгээний китийг ашиглан Яргай загасан дахь олон төрлийн пестицидийн үлдэгдлийн шинжилгээг GC/MS/MS багажаар хийх
 • 2022-08-11
  35 төрлийн эмийн бодис болон метаболитыг шээсэнд илрүүлэх LC-Q-TOF шинжилгээний аргачлал
 • 2022-08-11
  Түлшинд агуулагдах хүхэр: Түлшний хөнгөн шингэнүүдийг ATSM D6523-н дагуу шинжлэх
 • 2022-08-11
  Agilent Cary 630 ATR-FTIR Спектрофотометр ашиглан өглөөний хоолны сахарозын хэмжээг тодорхойлох
 • 2022-08-11
  Ажилентийн 1290 infinity II Олон шинжилгээний аргачлалыг нэгэн зэрэг хэрэглэх шийдэл
 • 2022-08-11
  Bourbon буюу эрдэнэшишээс гаргаж авсан Америк вискиний жинхэнэ гарал үүслийг нь тодорхойлж баталгаажуулахад хэрэглэх спектрийн санг байгуулах
 • 2022-08-11
  Үхрийн элгэнд олон төрлийн малын эмийн үлдэгдэл тодорхойлох шинжилгээ