Үхрийн элгэнд олон төрлийн малын эмийн үлдэгдэл тодорхойлох шинжилгээ

liver 1

paper-01

paper-02