GPC/SEC (Гелийн нэвчилттэй хроматографи /Хэмжээгээр нь ялгах хроматографи) багажийг ашиглан хүнсний нэмэлтүүдийн шинжилгээг хийх

32598-3878839

Document-page-001_4

Document-page-002_4