Түлшинд агуулагдах хүхэр: Түлшний хөнгөн шингэнүүдийг ATSM D6523-н дагуу шинжлэх

7189_20170601-intuvo-closed

Түлшинд агуулагдах хүхрийн хэмжээ-1_page-0001

Түлшинд агуулагдах хүхрийн хэмжээ-1_page-0002