35 төрлийн эмийн бодис болон метаболитыг шээсэнд илрүүлэх LC-Q-TOF шинжилгээний аргачлал

agilent-qtof-6550-A2

Document-page-001_9

Document-page-002_9