Ажилентийн Captiva EMR-Lipid (Өөх тосны нэгдлүүдээс салгах) дээж цэвэрлэгээний китийг ашиглан Яргай загасан дахь олон төрлийн пестицидийн үлдэгдлийн шинжилгээг GC/MS/MS багажаар хийх

7010B-GCMS-750x750

Document-page-001_8

Document-page-002_8