Bourbon буюу эрдэнэшишээс гаргаж авсан Америк вискиний жинхэнэ гарал үүслийг нь тодорхойлж баталгаажуулахад хэрэглэх спектрийн санг байгуулах

Jim Beam Bourbon

Document-page-001

Document-page-002

Document-page-003

Document-page-004

Document-page-005

Document-page-006