Бүтээгдэхүүний ангилал : Молекулын спектроскопи

Бүтээгдэхүүний загвар: Cary 7000, Cary 6000i , Cary 5000 ,Cary 4000 , Cary 300 , Cary 100 , Cary 60 , Cary 60 UV-Vis

Үйлдвэрлэгч : Agilent Technologies Inc

Гарал үүсэл : АНУ

Үнэ:

Молекулын спектроскопи

Молекулын спектроскопи

Молекул ба гэрлийн энергийн харилцан үйлчлэлээс үүсэх үзэгдлүүдийн параметрүүдийг хэмжих зарчим дээр тулгуурлан бүтээгдсэн хэмжилтийн багажнуудыг ашиглан судалгаа хийдэг анализын салбарыг молекулын спектроскопи гэнэ.  Ажилент Техноложис компанийн үйлдвэрлэн гаргаж буй спектрометрүүд молекулын спектроскопийн салбарт дэлхийн шилдэг бүтээгдэхүүний нэг болон хөгжиж байна.

  1. Хэт ягаан ба үзэгдэх гэрлийн спектрофотометр
  2. Флуоресценцийн спектрофотометр
  3. Нийл ягаан туяаны спектрофотометр

Хэт ягаан ба Үзэгдэх гэрлийн спектрофотометр

Орчин үед энэхүү нэрэн дор гэрлийн цахилгаан соронзон долгионы 160-аас 3000нм урт мужид харгалзах хэт ягаан, үзэгдэх болон нил ягаан туяаны ойрын ангилалын спектрофотометрүүдийг үйлдвэрлэж байна. Эдгээр  хэмжилтийн багажууд нь тодорхой долгионы уртын утга 1 бүхий гэрлийг 6 см зузаантай тунгалаг саванд хийсэн уусмал дундуур нэвтрүүлэхэд илрэх гэрлийн шингээлт А ба нэвтрэлт Т-ийн эрчмийн хэмжээ уг уусмалд агуулагдах бодисын молекулын төрх шинж ба агууламжаас хамаарах зүй тогтлыг харгалзан хэмжилтийг хийдэг болно.

Хэрэглдэгдэх хүрээ: Аливаа материаллаг зүйлсийн химийн найрлагыг тодорхойлоход өөрөөр хэлбэл органик ба организ биш бодисуудад чанар ба тооны шинжилгээг хийх бололцоотой учир шинжлэх ухаан, үйлдвэрийн бүхийл салбарын лабораторид ашиглана.

1. Хэт ягаан ба үзэгдэх гэрлийн мужийн спектрофотометр
Agilent Technologies Бүтээгдэхүүний товч танилцуулга
- Cary 7000 Универсал хэмжилтийн спектрофотометр(UMS)
- Cary 6000i Хэт ягаан, үзэгдэх болон нил улаан туяаны ойрын ангиллын спектрофотометр
(Cary 6000i UV-Vis-NIR)
- Cary 5000 Хэт ягаан, үзэгдэх болон нил улаан туяаны ойрын ангиллын спектрофотометр
(Cary 5000 UV-Vis-NIR)
- Cary 4000 Хэт ягаан ба үзэгдэх гэрлийн мужийн спектрофотометр (Cary 4000 UV-Vis)
- Cary 300 Хэт ягаан ба үзэгдэх гэрлийн мужийн спектрофотометр (Cary 300 UV-Vis)
- Cary 100 Хэт ягаан ба үзэгдэх гэрлийн мужийн спектрофотометр (Cary 100 UV-Vis)
- Cary 60 Хэт ягаан ба үзэгдэх гэрлийн мужийн спектрофотометр (Cary 60 UV-Vis)
- 8453 Diode Array Хэт ягаан ба үзэгдэх гэрлийн мужийн спектрофотометр (8453 Diode Array UV-Vis)
Agilent Technologies Бүтээгдэхүүний хэрэглээ болон техник үзүүлэлтийн жишээ
- Мол екулын спектроскопийн техник үзүүлэлтүүдийн харьцуулсан хүснэгт
- Cary 60 UV-Vis – ийн техник үзүүлэлт
2.Флуоресценцийн спектрофотометр
Agilent Technologies Бүтээгдэхүүний товч танилцуулга
- Cary Eclipse Флуоресценцийн спектрофотометр
3. Нил улаан туяаны спектрофотометр
Agilent Technologies Бүтээгдэхүүний товч танилцуулга
- Cary 660 FTIR спектрофотометр
- Cary 670 FTIR спектрофотометр
- Cary 680 FTIR спектрофотометр
- Cary 630 FTIR спектрофотометр
4.Зөөврийн нил улаан туяаны спектрофотометр
Agilent Technologies Бүтээгдэхүүний товч танилцуулга
- 4100 ExoScan маркийн FTIR гар багаж (4100 ExoScan Series FTIR handheld)
- 4200 FlexScan маркийн FTIR гар багаж (4200 FlexScan Series FTIR handheld)
- 4500 маркийн зөөврийн FTIR (4500 Series portable FTIR)
- 5500 маркийн бага оврын FTIR (5500 Series compact FTIR)
Agilent Technologies Бүтээгдэхүүний хэрэглээ болон техник үзүүлэлтийн жишээ
- 4100 FTIR – ийг ашиглах аргачлалын танилцуулга – Нүүрсний чанарыг баталгаажуулах
- 4500а FTIR – ийг ашиглах аргачлалын танилцуулга – Хууль бус эм болон аюултай
хортой нэгдлийг тодорхойлох
- 5500t FTIR – ийг ашиглах аргачлалын танилцуулга – Газрын тосон дахь усны
агууламжийг тодорхойлох
- 4500 FTIR ба 5500 FTIR – ийг ашиглах аргачлалын танилцуулга – Пестицидийн
чанарыг баталгаажуулах

 

Cary 7000 Универсал хэмжилтийн спектрофотометр: Энэ багажаараа Ажилент Техноложис компани хатуу сорьцын шинжилгээнд хувьвсал хийсэн. Хатуу сорьцын хэт ягаан үзэгдэх болон нил улаан туяаны ангилалын спектр  (UV-VIS-NIR) үүдийг бичиж материалын оптикийн шинж чанарыг тодорхойлно. Нэн ялангуяа нимгэн үеийн хагас дамжуулагч, шил, керамикийн болон синтезийн шинэ материалын судалгаанд өргөн ашиглах боломжтой.

Cary 6000i Хэт ягаан, үзэгдэх болон нил ягаан туяаны ойрын ангиллын спектрофотометр Cary 6000iЭнэ багаж нь хэт ягаан, үзэгдэх болон нил улаан туяаны ойрын ангиллын мужид тухайлбал 175-1800нм урт мужид фотометрийн хэмжилтийг InGaAs детекторын тусламжтайгаар нарийвчлал сайтаагаар гүйцэтгэдэг. Материалын химийн найрлагыг тогтооход зориулагдсан ба WinUV программ хангамжтай.

 

Cary 5000 Хэт ягаан, үзэгдэх болон шил ягаан туяаны ойрын ангиллын спектрофотометр: Энэ багаж нь мөн хэт ягаан, үзэгдэх болон нил улаан туяаны ойрын ангиллын мужид тухайлбал 175-3000 нм урт долгионы мужид фотометрийн хэмжилтийг PbSmart детекторын тусламжтайгаар нарийвлал сайтагаар гүйцэтгэдэг. Материалын химийн найрлагыг тогтооход зориулагдсан ба WinUV программ хангамжтай.

 

Cary 4000 Хэт ягаан ба гэрлийн мужийн спектрофотометр: Cary 4000 хэт ягаан – гэрлийн мужийн спектрофотометр нь боловсруулалт бага хийгдсэн биотехнологийн сорьцонд долгионы уртын 175-900 нм мужид шинжилгээ хийдэг өндөр бүтээмжтэй хүчирхэг техник болно.

WinUV программ хангамжтайн зэрэгцээ windows орчинд ажиллах био ба фарма гэсэн тодорхой моудлын программыг сонгон захиалах мөн шингэн дээжний аксессор, дээжний температур тохируулагч, өөрөө дээж оруулагч, дээжний олон нүд бүхий тавиур зэргийг нэмэлтээр авах боломжтой.

 

Cary 300 Хэт ягаан ба үзэгдэх гэрлийн мужийн спектрофотометр: Cary 300 маркийн цацрагийн хоёр замт спектрофотометр нь олон хувилбарт хэмжилтийг хийх боломжтой аксессоруудтай учир эрдэм шинжилгээний болон бусад янз бүрийн зориулалт бүхий лабораторид ашиглах бололцоотой. Булингар ихтэй био сорьц ба шингээлт ихтэй хатуу дээжүүдэд шинжилгээ хийх чадвартай. Хэмжилтийн долгионы уртын муж 190-900нм, шингээлтийн нэгж 6.0 резолюшн 0,24 нм оптикийн систщм нь идэмхий орчноос хамгаалагдсан бөгөөд битүүмжлэл сайтай. WinUV программ хангамжтай, ашиглахад хялбар.

 

Cary 100 Хэт ягаан ба үзэгдэх гэрлийн мужийн спектрофотометр: Cary 100 нь эдийн засгийн үүднээс авч үзсэн хамгийн тохиромжтой спектрофотометр юм.

Долгионы уртын 190-900нм мужид хэмжилтийг явуулах бөгөөд төрөл бүрийн аксессортой учир ямар ч лаборатори өргөн ашигладаг. Cary WinUV программаар хангагдсан, шингээлтийн ажлын хязгаар 3,5 нэгж бөгөөд программаар дээжийн шингэрүүлэлтийг гүйцэтгэх бололцоотой оптик систщм нь битүүмжлэгдсэн бөгөөд кварцаар хучигдсан учир идэмхий орчны нөлөөш бууруулж цэвэрлэгээг хялбар болгосон

 Cary 60 Хэт ягаан ба үзэгдэх гэрлийн мужийн спектрофотометр: Cary 60 UV-Vis бол ксенон лампан технологитой 190-1100 нм долгионы мужид дэлхий дээр хамгийн хурдан хугацаанд хайлтыг хийж 24000нм/мин мэдээллийг цуглуулана.  Ламп нь 3миллярд асалттай буюу 10 жилд ажиллах чадвартай. Энэ багажинд кювет зайлгшнгүй шаардлагатай биш түүний оронд дээж өгөх гуурсан хоолойг ашиглах бөгөөд маш бага хэмжээтэй.

 

 

 Cary 60 UV-Vis-ийн техник үзүүлэлт: Багажны давуу тал ба үр ашиг

Онцлог: давуу талтал, үр ашиг

Ламп: Лампны анивчих тоо нь хэт ягаан болон үзэгдэх гэрлийн долгионы хүрээнд харьцангуй бага байдаг тул  лампны ашиглах хугацаа урт буюу хэмнэлтэй байдаг.

Гэрлийн эффект: Гэрлийн нөлөө багатай:

Спектрийн хэмжээ: Хатуу болон шингэн төрлийн бодист зориулагдсан спектрийн сантай

Долгионы уртын хэмжээ: 190-1100 нм

Унүих хурд: минутанд хамгийн ихдээ 24000 нм бүхий долгионыг хэмжих боломжтой

Хэмжилтийн хязгаар: сек 80 өгөдлийг хэмжинэ

Фотометр хэмжээ: 4 Abs  хүртлэх концентрацитай дээжийг шинжлэх буву олон дахин шингэлэх шаардлагыг багасгаж өгөх давуу талтай

Техник хангамж:

Гэрлийн үүсгүүр: Xenon ламп бүхий 80Гц , 10 жил хүртлэх хугацаагаар тасралтгүй бүрэн ашиглах боломжтой гэрлийн үүсгүүр байна.

Монохроматор: Czerny-Turner  төрлийн

Битүүмж: Holographic, 27.5 x 35 mm, 1200l/min, blaze angle 8.6 at 240nm

Цацраг хуваагч: Цацраг хуваагчтай

Детектор: 2 силикон диод детектортой

Гэрлийн шинж: Double beam Czerny-Turner monochromator

Гэрлийн нарийвчлал: Хэт ягаан болон үзэгдэх гэрлийн нарийвчлал J 1.5нм байна. Toluene/Hexane гэрлийн нарийвчлал I 1.5 нм байна.

Гэрлийн долгион:

  • At 198 nm (12 g/L KCl, TGA & BP/EP method) £ 1%
  • At 220 nm (10 g/L NaI ASTM method) £ 0.05%
  • At 370 nm (50 mg/L NaNO2) £ 0.05%

Долгионы урт: 190-100 нм

Долгионы нарийвчлал: 541,94 нм тутамд +-0,5 байна

Долгионы сэргэх чадвар : ± 0,1 нм

Фотометр нарийвчлал: (Abs) Using NIST 930E fi lters at 1 Abs ± 0.005 Abs At 0.2, 0.5 & 0.75 Abs (14.2% w/v KNO3, TGA method) ± 0.01 Abs 0.292 to 0.865 Abs (60.06 mg/L K2Cr2O7, BP method) ± 0.01 Abs

Фотометр хэмжээ: (Abs) ± 4,0

Фотометр харуулах хэмжээ: (Abs) ± 9.9999 Abs, ± 200.00 %T

Фотометр сэргэх чадвар: Using NIST 930E fi lters, at 465 nm, 2 s SAT Maximum deviation at 1 Abs < 0.004 Abs Standard deviation for 10 measurements < 0.00050 Abs Using NIST 930E fi lters, at 546.1 nm, 2 s SAT Maximum deviation at 0.5 Abs < 0.003 Abs Standard deviation for 10 measurements < 0.0030 Abs

Фотометр тогтвортой хэмжээ: (Abs/ цаг): 500 nm, 10 s SAT < 0.0004 Abs

Овор хэмжээ: 130 mm x 523 mm x 123 mm

 

Орчны нөхцөл шаардлага: 

Багажны овор хэмжээ: 477 * 567  196мм

Жин: 10 кг

Орчнй нөхцөл: агаарын темпщратур 5-аас 40С хүртэл

Өрөөний чийгшил: 50-80% байна

Цахилгаан: 100-240VAC, 47-63Hz

Чадал: 18Вт, энгийн үед 9 Вт байна

 

Багажны ажиллагаа:

Спектрийн өргөн : 1,5 нм

Дундан дохиолол өгөх хугацаа: 0,0125-999 сек

Унших хурд: мин 24000 нм

Эргэлт хийх хурд: 24000 нм

Өгөгдлийн интервал: 0,15-5,0 нм

Өгөгдөл цуглуулах хурд: сек 80 өгөгдөл

Дээжний хэмжээ: хамгийн багада 0,5 мл хэмжээтэй байна.

Та бүтээгдэхүүний үнийн санал авах хүсэлтэй бол холбоо барих мэдээллээ үлдээгээрэй. Бид холбогдож дэлгэрэнгүй танилцуулга илгээе, мөн танай байгууллагын хэрэгцээ шаардлагатай танилцсанаар тохирсон үнийн санал боловсруулан өгөх боломжтой.

Баярлалаа.

Утас: 7711-1155, 88066950

И-мэйл хаяг: Sales_Team@medimpex.mn

Фэйсбүүк: Medimpex Mongolia