Бүтээгдэхүүний ангилал : Индукцийн холбоост плазма-Масс спектрометр (ICP-MS

Бүтээгдэхүүний загвар: 7700e, 7700s, 7700х, 8800

Үйлдвэрлэгч : Agilent Technologies Inc

Гарал үүсэл : АНУ

Үнэ:1.7 сая

ICP/MS буюу индукцийн холбоост плазмын спектрометртэй масс спектрометр

7700e загварын индукцийн холбоост плазмын спектрометртэй масс спектрометр

Agilent 7700e загварын өртөг багатай, хэрэглэхэд хялбар ICP-MS систем нь өдөр тутмын шинжилгээнд хэрэглэхэд тохиромжтой бөгөөд интерференц шилжилтийн He mode ORS3 агуулсан.

7700загварын индукцийн холбоост плазмын спектрометртэй масс спектрометр

Agilent 7700s загварын ICP-MS систем нь өндөр цэвэршилттэй хагас дамжуулагч программд ultra-trace элементийн шинжилгээг нарийвчлал сайтайгаар хийж гүйцэтгэдэг.

7700х загварын индукцийн холбоост плазмын спектрометртэй масс спектрометр

Agilent 7700x загварын ICP-MS систем нь хуурай дээжинд өдөр тутмын судалгаа шинжилгээ хийхэд зориулагдсан бөгөөд хосгүй мэдрэтгий чанартай,

шинжилгээний цар хүрээ өндөр,  ажиллагааны найдвартай байдал сайтай.

8800 загварын гурвалсан дөрөв дахин хүчин чадал бүхий индукцийн холбоост плазмын спектрометртэй масс спектрометр

8800 загварын гурвалсан дөрөв дахин хүчин чадал бүхий энэхүү багажны тусламжтайгаар өмнө нь хийх боломжгүй байсан судалгаа шинжилгээг хийх боломжыг таньд олгоно.

7700e загварын индукцийн холбоост плазмын спектрометртэй масс спектрометр /ICP-MS/: Agilent 7700e ICP-MS нь 7700 загварын шинэчилсэн хувилбар бөгөөд лабораторын стандарт шинжилгээний хэрэгцээ шаардлага дээр үндэслэгдэн бүтээгдсэн. Энэхүү загвар нь хэрэглэхэд хялбар мөн өртөг багатай. Хэрэглэгчтэй харьцах хэсэг болон материалын тохируулга нь хялбарчлагдсан энэхүү загвар өдөр тутмын судалгаа шинжилгээг өртөг багатайгаар хийх боломжыг олгодог. Хялбаршуулсан 7700е загвар нь 7700х болон 7700s загваруудтай адил техник хангамжтай мөн ихэнх дээжийн хэлбэрээс олон атомт интерференцийг шилжүүлэхэд зориулагдсан  Гелийн хийн хоолой бүхий ORS3  тай. “Core” функцинал бүхий MassHunter программ хангамжтай бөгөөд энэхүү программын тусламжтайгаар үйлдэл нь хялбарждаг.

Өмнө нь хэрэглэгдэж байсан Гелийн загвараас илүү үр ашигтайгаар спектрийн интерференцийг шилжүүлэх 3-р үеийн Octopole Reaction System (ORS3) –тэй. Бүрэн автомат ICP-MS MassHunter программ хангамжтай. Шинэ загварын, хэрэглэхэд хялбар ICP-MS MassHunter программтай. 7700е загварт зориулагдсан Agilent pre-set арга нь ундны усанд зориулсан  US EPA 200.8, хүнс, хөрс, хог хаягдалд зориулсан US EPA 6020, биологийн дээжийн агууламжийг 0,2% хүртэл  TDS (Total Dissolved Solids) агуулдаг. Авсаархан суурин загварын 7700 загвар нь дэлхийд хамгийн жижиг загварын ICP-MS бөгөөд ямарч лабораторид байршуулах боломжтой.

7700s загварын индукцийн холбоост плазмын спектрометртэй масс спектрометр /ICP-MS/Agilent 7700s загварын ICP-MS өндөр цэвэршилттэй хагас дамжуулагчийн ultra-trace элементийн шинжилгээнд гүйцэтгэл өндөртэй.  Өндөр үр бүтээмжтэй дээжийн танилцуулах систем, Pt-типийн интерференц хоолой, 5-р үеийн плазма хийн хоолой, стандартын 2-р үеийн хийн хоолой бүхий 7700s загвар өндөр мэдрэмтгий байдал, интерференцийн бүхий л мужид шилжүүлэх технологийг санал болгож байна.  7700s загвар нь ORS3 collision/reaction cell агуулдаг ба энэ нь хувьсамтгай болон үл мэдэгдэх интерференц –д зориулагдсан Гелийн загварт (He mode) эсвэл дараалсан болон мэдэгдэж байгаа матрицын интерференцийн идэвхитэй шилжилтэнд зориулсан харилцан үйлдэлийн (reaction mode) загварт хэрэглэгддэг.

Шинэчлэн сайжруулсан 3-р Octopole Reaction System (ORS3)  бүхий интерференц нь өмнө нь хэрэглэгдэж байсан Гелийн загвараас илүү үр дүнтэй спектрийн интерференцийн шилжилттэй болсон. Reaction mode нь стандартаар устөрөгч бүхий хий болон бусад хий тухайлбал 3-р үеийн хий, бусад NH3 гэх мэт хийг ашигладаг. Сool plasma нь өндөр цэвэршилттэй материалын хялбархан ионждог элементүүдийг (ионжсон HF , пироксид, усан уусмал дахь Li, Na, K, Fe,Ca ) өндөр үр дүнтэйгээр тодорхойлох боломжийг олгодог. Сollision/reaction mode болон плазмыг агуулсан хагас дамжуулагч программд зориулсан арга аргачлалууд нь чанартай мэдээллээр хангана. Бүх хагас дамжуулагч дээжийн төрлүүдийн стандарт үйл ажиллагааны горим нь шинжилгээний аргыг сайжруулан хялбаршуулсан. Халалтын эсрэг  хөргөлтийн системтэй. MassHunter программтай тул үр дүнг боловсруулах, нэгтгэн дүгнэх боломжтой. Суурин загварын 7700 загвар нь дэлхий дээрх бага оврын ICP-MS нэг бөгөөд суурьлуулах зай талбай бага шаарддаг.

7700x загварын индукцийн холбоост плазмын спектрометртэй масс спектрометр /ICP-MS/Agilent 7700x ICP-MS багажны тусламжтайгаар high-matrix дээжинд тогтсон шинжилгээг хийх боломжтой болсон.   The 7700 already provides the most robust plasma (lowest CeO/Ce ratio) of any commercial ICP-MS, and Agilent’s unique high matrix introduction (HMI) technology further improves matrix tolerance to allow routine measurement of % levels of matrix. 7700x загвар нь төрөл бүрийн дээж болон олон найрлагатай дээжин дэх интерференцийн шилжилтэнд зориулсан Agilent –н шинэчлэн сайжруулсан 3-р үеийн Octopole Reaction System (ORS3) – тэй. Өндөр температурын плазм, тогтвортой интерференц, 9 динамик төхөөрөмжтэй  7700х загварын систем нь тогтвортой байдал болон мэдрэмтгий чанартайгаар дэвшилтэт судалгааг гүйцэтгэдэг. Agilent 7700x ICP-MS багажны тусламжтайгаар high-matrix дээжинд тогтсон шинжилгээг хийх боломжтой болсон.   The 7700 already provides the most robust plasma (lowest CeO/Ce ratio) of any commercial ICP-MS, and Agilent’s unique high matrix introduction (HMI) technology further improves matrix tolerance to allow routine measurement of % levels of matrix. 7700x загвар нь төрөл бүрийн дээж болон олон найрлагатай дээжин дэх интерференцийн шилжилтэнд зориулсан Agilent –н шинэчлэн сайжруулсан 3-р үеийн Octopole Reaction System (ORS3) – тэй. Өндөр температурын плазм, тогтвортой интерференц, 9 динамик төхөөрөмжтэй  7700х загварын систем нь тогтвортой байдал болон мэдрэмтгий чанартайгаар дэвшилтэт судалгааг гүйцэтгэдэг.

8800 загварын гурвалсан дөрөв дахин хүчин чадал бүхий индукцийн холбоост плазмын спектрометртэй масс спектрометр /ICP-MS/Agilent 8800 Дэлхий дээрх хамгийн анхны гугрвалсан дөрөв дахин хүчин чадал бүхий ICP-MS бөгөөд өмнө хийгдэх боломжгүй байсан зарим нэг судалгаа шинжилгээг хийх боломжыг бий болгосон юм. Agilent 7700 загварын ICP-MS нь мэдрэмтгий чанар өндөртөйгөөр хосгүй гүйцэтгэлийн санал болгодог.

Хосгүй гүйцэтгэл – 8800 загварын систем нь өндөр мэдрэмтгий чанартай бөгөөд дөрөв дахин хүчин чадал бүхий ICP-MS багажтай харьцуулахад гүйцэтгэл нь сайжирсан

Итгэж болхуйц үр дүн – цорын ганц 8800 ICP-QQQ нь MS/MS боловсруулалтыг хийх боломжтой болгосон ба ORS3 мөргөлдөөн/эсрэг үйлдлийн (ORS3 collision/reaction cell) урвалжын хяналтыг нарийвчилсан. MS/MS загвар нь эсийг нэвтрүүлдэг ионуудыг хянадаг ба дээжийн найрлага нийлмэл төвөгтөй байсан ч баталгаатай үр дүнг үзүүлдэг.

Максимум уян хатан чанар – 8800 ICP-QQQ нь үйлдвэр, материал судлал, клинек, life-science болон бусад олон төрлийн судалгаа шинжилгээ мөн өдөр тутмын үйл ажиллагаанд хэрэглэгдэх  хагас дамжуулагчийн хүчин чадлыг нь сайжруулсан.

Та бүтээгдэхүүний үнийн санал авах хүсэлтэй бол холбоо барих мэдээллээ үлдээгээрэй. Бид холбогдож дэлгэрэнгүй танилцуулга илгээе, мөн танай байгууллагын хэрэгцээ шаардлагатай танилцсанаар тохирсон үнийн санал боловсруулан өгөх боломжтой.

Баярлалаа.

Утас: 7711-1155, 88066950

И-мэйл хаяг: Sales_Team@medimpex.mn

Фэйсбүүк: Medimpex Mongolia