Бүтээгдэхүүний ангилал : Хийн Хроматограф

Бүтээгдэхүүний загвар:  Agilent | 7890B GC

Үйлдвэрлэгч : Agilent Technologies Inc

Гарал үүсэл : АНУ

Үнэ:

Хийн Хроматограф

Хийн хроматограф нь үндсэн арга нь : Нэг нь хөдөлгөөнгүй, нөгөө нь нэг чиглэлийн хөдөлгөөнтэй харилцан шүргэлцэж байгаа хоёр фазын хооронд хуваагдаж буй хэсгүүдийн төлөв байдал дахь тоон хэмжээний ялгаанд үндэслэгдсэн бодисын холимгийг хуваах процессийг хроматографи гэнэ.

Хуваалтын үндэс болсон механизмын ялгаагаар нь адсорбцийн, хуваарилалтын, ион солилцооны болон бусад төрлийн гэж хроматографийн аргыг ангилна.

1. Хийн хроматограф (GC)
Хийн хроматограф багажны онолын үндэс болон ерөнхий ажиллах зарчмууд
Хийн хроматограф багажийг шинээр худалдан авах гэж буй хэрэглэгчдэд хүргэх
зөвлөмж
Аgilent Technologies компанийн үйлдвэрлэдэг багажны товч танилцуулга
- 7820А маркийн Хийн хроматограф (7820А GC)
- 7890B маркийн Хийн хроматограф (7890B GC)
- 7890A маркийн Хийн хроматограф (7890А GC)
- Intuvo 9000 маркийн хийн хроматограф (Intuvo 9000 GC)
- Хийн хроматографийн Автомат дээжлэгч, Дээж оруулагч Технологи
- 7890B маркийн Хийн хроматограф (7890А GC)-ийн
багажны дэлгэрэнгүй техникийн үзүүлэлт
2. Хийн хроматограф – Масс Спектрометр (GC-MS)
- 5977B GC/MSD маркийн Хийн хроматограф/масс спектрометр багажны
товч танилцуулга, давуу талууд болон түүний хэрэглээ,
дэлгэрэнгүй техникийн үзүүлэлтүүд
- 7250 маркийн Хийн хроматограф/дан квадрополь,
нисэх хугацааны хроматограф (7250 GC/Q-TOF)
3. Зөөврийн хийн (микро) хроматограф
- 490 маркийн микро хийн хроматограф

Хроматографийн үзүүлэлтүүд

 • Баригдах хугацааны давтамж < 0,008% эсвэл <0,0008 мин
 • Давтамжийн хэсэг <1% ХСГ

Ажилентийн 7890В нь дэвшилтэт технологи бүхий хийн хроматографийн багаж бөгөөд бүхий л төрлийн шинжилгээний хамгийн дээд зэргийн үзүүлэлтүүдийг гаргах чадвартай байдаг.

Эдгээр үзүүлэлтүүдийг гаргахад хүргэж буй гол хүчин зүйлүүд нь дэвшилтэт электрон хийн даралтын хяналтын (EPC) тохиргоо, өндөр үзүүлэлт бүхий Хийн хроматографийн зуухны температурын тохируулга зэрэг болно. Электрон хийн даралтын хяналтын (EPC) хэсэг бүр тодорхой нэг инжектор буюу дээж оруулагч болон детекторын сонголтоос хамааруулан хэвийн ажиллагааг хангах тохиргоотой байдаг.

7890 В хийн хроматографийн зуухны температурын тохиргоогоор маш богино хугацаанд нарийвчлал өндөртэйгээр температурын хэмжээг өөрчилж болно. Ерөнхийд нь авч үзвэл халаалтын үзүүлэлтийг сайн байлгаснаар шинжилгээний эцсийн хариу болох хроматографийн чанар сайн байж, үүнд гарч бүхий пик тэгш хэмтэй, байж баригдах хугацааны давтамж, баригдалтын индексийн нарийвчлал өндөртэй байх нөхцлийг бүрдүүлдэг.

Маш нарийвчлалтай даралтын болон температурын хяналтын тохиргоо хоёул хамт нэг системд суулгаж өгснөөр бүхий л хроматографийн хэмжилтийн суурь болсон дээд зэргийн нарийвчлал бүхий баригдах хугацааны мөрдөлтийг системд бий болгож чадсан.  Ажилентийн Капиллярын урсгалын технологийг нэвтрүүлснээр олон үйлдлүүдийг хийх болсон, үүнд баганын системийг цэвэрлэх, олон детекторуудыг холбох боломжтой, мөн ямар нэг урсгалын алдагдалгүйгээр ХХ-ийн зуухны эргэлтийг бүхий л хугацаанд давтан явагдах процессыг тэсвэрлэх капилляртай холбож өгсөн. Ажилентийн 7890 В –ийн Капилляран урсгалын чадамжийг нэмэгдүүлэхийн тулд программ хангамжыг улам боловсронгуй болгон тохируулга хийх, зайлж цэвэрлэх үйл ажиллагааг маш энгийнээр амрхан хийх боломжтой болсон. Автомат, амрах/ажиллах тохиргоотой учраас цахилгаан/хийн зарцуулалтанд хэмнэлттэй, ажиллах горимд шилжсэн үед богино хугацаанд их бүтэмжтэйгээр ажиллана.

Бусад шинэ үзүүлэлтүүд болох аргачлалыг орчуулах, уурын хэмжээг тооцох, даралтны урсгалыг тооцох, уусгагчийн вентийг тооцоолох болсноор нарийн төвөгтэй бүтэц бүхий үл мэдэгдэх дээж, матрицуудын шинжилгээг хийхэд илүү хялбар болгож шинжилгээний үзүүлэлтүүдийг улам найдвартай түвшинд аваачсан гэх мэт олон давуу талуудтай. Эдгээр үзүүлэлтүүд бүгдээрээ Ажилентийн Мэдээллийн Системд байдаг бөгөөд үр дүнгүүд нь автоматаар аргачлалыг тохируулагч руу шилжигдэн очиж байдаг.

Ажилентийн 7890 В Хийн хроматогарф багаж нь системийг (тоологч, электрон оролтууд, оношлогоо) бүхэлд нь хянаж, мониторинг хийж байх дэвшилтэт чадамжтай. Одоо засвар үйлчилгээний талаархи сануулга мэдээллийг нийт оруулсан дээжийн тоо болон эсвэл ашиглалтын хугацаанаас нь хамааран эртнээс мэдээлж байх болсон учраас гэнэтийн зогсолт, эвдрэлээс урьдчилан сэргийлэн эртнээс төлөвлөгөөтэйгээр энэ асуудалд хандах боломжтой болсон. Ажилентийн Хийн хроматографийн системүүд найдвартай, бат бөх, урт хугацаанд ашиглагдаж чаддаг гэдгээрээ олонд танигдсан. Ажилентийн 10 жилийн турш ашиглаж чадна гэсэн баталгаа нь хийн хроматографийг ашиглах үед өмчлөгчийн зүгээс бага зардал гаргах болно гэдгийг нотолж байгаа юм.

Системийн чадамж

 • Нэгэн зэрэг дэмжинэ

Хоёр дээж оруулагч

Гурван детектор (гуравдагч детектор нь TCD эсвэл ECD)

Дөрвөн детекторын сигнал

 • Нэг уншилтаараа бүтцийг дүрслэн мэдрэх электроник элемент болон бүтэн хүрээн дэх тоон өгөгдлийн замуудыг ашиглан детекторын цэвэр концентрацийн хүрээнд тоон хязгаар, графикийн дээд утга дэх цэг хүртэл тодорхойлох боломжтой байдаг.
 • Бүх дээж оруулагч болон детекторуудад электрон даралтын хяналт бүрэн байдаг. Хяналтын хязгаар болон резолюшнийг тухайн дээж оруулагч болон детекторын модулд тохируулдаг.
 • Зургаа хүртэл электрон даралтын хяналтын тохиргоог суулгаж болох бөгөөд ингэснээр  электрон даралтын хяналтын  16 каналыг хянах боломжтой болно.
 • Даралтны тохиргоо, хяналтыг нарийвчлалыг 0,001 psi хүртэл болгосноор бага даралттай шинижлгээний үед баригдах хугацааны нарийвчлалыг улам сайжруулна.
 • Капиляран баганатай электрон даралтын хяналтын үед дөрвөн баганатай урсгалын модултай болгоно: тогтмол даралт, даралтыг өөрчлөх (3 удаа өөрчлөх), тогтмол даралт эсвэл даралтыг өөрчлөх (3 удаа өөрчлөх). Баганын дундаж шугаман хурдыг тооцсон.
 • Атмосферийн даралт, температурын тэнцвэржилт стандарт, тийм учраас хэдийгээр лабораторийн орчин нь тийм боловч үр дүн өөрчлөгдөхгүй.
 • Бага Термал Масс-ын капиллярын багануудын модулын халаах, хөргөөлтийг ашиглахын тулд Термал Масс серийн II системийг нэмж маш хурдан хугацаанд  циклийг хийж болно.
 • Удирдах товчлуураар нэг товчийг дарж засвар үйлчилгээний горимд шилжүүлнэ
 • Программд хийн алдагдлын тестийг шалгахаар суулгаж өгсөн
 • Автоматаар шингэн дээж авах тохируулга системийн гол хяналтанд орсон
 • Багажны товчлууруудыг ашиглан эсвэл алсын зайнаас сүлжээгээр дамжуулан автомат хяналт болон тохируулгуудыг хийж болно.
 • Багажны урд хэсэгт байрлах удирдах товчлууруудыг ашиглан ирээдүйд хийх командуудыг (асаах, унтраах, аргачлалыг эхлүүлэх гэх мэт) ирээдүйн он сар, цагийг сонгон оруулах цагт суурилсан программыг ажлуулж болно.
 • Бүх аргуудын үзүүлэлтүүдийн тогтмол байдлыг хянаж, хангаж байх үүднээс шинжилгээ тус бүрт тухайн шинжилгээний үеийн үзүүлэлтүүдийн жагсаалтыг гаргаж байдаг.
 • Уламжлалт, хийн дээж авах болон баганыг шилжүүлэх хавхлагуудын бүхий л сонголтуудтай.
 • 550 хугацаатай үйлдлүүд
 • Хийн хроматограф (XX) болон автомат дээж авагчийн тохируулгуудын бүхий л мэдээллүүдийг ХХ болон мэдээллийн систем дээрээс авч болно.
 • Мэдэхгүй асуудлуудыг онлайнаар туслалцаа авч болно

Баганын зуух

 • Хэмжээ: 28 х 31 х 16 см

2 хүртэл тооны 105m x 0,530 mm капилляран багана эсвэл хоёр ширхэг 10ft шилэн багана эсвэл 2 хүртэл тооны 20 ft зэвэрдэггүй ган савлагаатай.

Ажиллан температур: +4 0С – 450 0С

 • LN2 cryogenic хөргөлтийн:
 • -80 С – 450 С
 • СО2 cryogenic хөргөлтийн:
 • -40 С – 450 С
 • Температурын тодорхойлон цэгийн нарийвчлал: 0,10С
 • Температурын хамгийн дээд хүрч болох цэг: 1200С/мин (120 V-д 750С/мин) хүснэгт 1- ээс харна уу.
 • Хамгийн дээд ажиллах хугацаа: 999,99мин /16,7 цаг/
 • Шүүгээний хөргөлт доод 4 минутанд /220С/ 450-500С
 • Орчны хазайлт:10С бүрт <0,010С

Электрон Пневматик Удирдлага (EPC)

 • Барометрийн даралтын компенсаци болон орчны температур нь стандарт байна.
 • Даралтын хязгаар нь 0 -150psi байх ба ±0,001 psi нарийвчлалтай удирдлагатай.
 • Даралтын тохируулах цэг нь 0,000-99,999 psi байх үед 0,001-ийн нарйичвлалтай , 100,00-150,00psi байх үед 0,01 psi –ийн нарийвчлалтай байна.
 • Хэрэглэгч өөрөө хэмжих нэгжээ сонгож болно. / psi, kPa эсвэл bar/
 • Даралт/ урсгалын рамп: хамгийн дээд тал нь 3
 • Хийн тохиргоог дараах байдлаар Капиляр баганын хэмжээс 7890В-д орох үед тогтмол урсгалын горим хэрэглэгдэх боломжто
 • Завсрын харьцааны хяналтат урсгал мэдрэгч, PTV inlet Multimode ба split/splitless орсон байна.
 • Inlet модул:

Даралт мэдрэгч:

Нарийвчлал: < ± 2% , хэлбэлзэл: < ± 0,05psi, температурын коэф:

< ± 0,01psi/C, чиглэл:

< ± 0,1 psi /6 сар.

 • Урсгал мэдрэгч: нарийвчлал: < ± 5% /хий зөөвөрлөхөөс хамаарч/, хэлбэлзэл: < ± 0,35 psi цэг бүрт, температурын коэф: < ± 0,20 мл/мин (NTP)* гел эсвэл устөрөгчийн C-бүрт, азот эсвэл мөнгө/CH4 ийн 0С-бүрт

< ± 0,05мл/мин

 • Детекторын модул:

Нарийвчлал: < ± 3 мл/мин NTP эсвэл setpoint-н 7%,  хэлбэлзэл: <±0,35%

*NTP=25 0C ба 1 атмосфер

 

Inlets

 • Дээд тал нь 2 inlet суурьлуулана.
 • Атмосфер даралт ба температурын зөрүү нь EPC нөхөгдөнө.
 • Inlet –ын боломжууд:
 • PPIP буюу
 • S/SL буюу
 • MMI буюу Mултимоде inlet
 • PCOS буюу температур-багана дээр хөргөлтийн програмчилал
 • PTV буюу температур ууршуулагч програмчлал, VI буюу ууршдаг

S/SL

 • Бүх капиляр баганууд нь 50µм-530µм хооронд боломжтой.
 • Завсрын харьцаанууд 7,500:1 ба завсрын харьцааны тохиргоо нь баганын параметрүүд ба урсгалын хяналтын системүүдэд хязгаарлагдсан байдаг.
 • Хамгийн дээд температур: 400 С
 • EPC нь 2 даралтын хязаартай байна:
 1. 0-100 psig /0-68 0kPa/ – багануудын хувьд хамгийн сайн боломжтой хэмжээ.

≥0,200 мм диаметртэй

 1. 0-150 psig <0,200 мм диаметртэй
 • Нийт урсгалын тохиргооны хязгаар:
 • 0-200 мл/мин азот
 • 0-1250 мл/мин устөрөгч эсвэл гель

MMI

 • Температурын хяналт: LN/120 C/, LCO2 /70C, агаарын хөргөлт+10С, шүүгээний температур: <50 0С.
 • Температурын программыг 10ramp-аас 9000С/мин хийнэ.
 • Хамгийн дээд температур: 450 0С
 • Тарилгын горим:
 • Халуун эсвэл хүйтэн split/splitless
 • Түлхэцтэй split/splitless
 • Уусган гарах
 • Чиглүүлэх
 • Бүх капиляр баганууд нь 50µм-530µм хооронд боломжтой.
 • EPC –ын даралтын хязгаар: 0-100psig
 • Завсрын харьцаанууд 7,500:1 ба завсрын харьцааны тохиргоо нь баганын параметрүүд ба урсгалын хяналтын системүүдэд хязгаарлагдсан байдаг.
 • Мerlin Microseal ханатай тохиромжтой.
 • Нийт урсгалыг тохиргоо:
 • 0-200 мл/мин Азот
 • 0-1250 мл /мин устөрөгч эсвэл гел

PCOC

 • Хүйтэн капиляр багана уруу шууд тарих нь дулааны зардалгүйгээр тоон үзүүлэлт бүхий дээж дамжуулах боломжыг олгодог.
 • Багана уруу шууд автоматаар шингэн шахах ≥ 0.250mm
 • Хамгийн их температур: 450° С байх ба температурын хэмжээг 3 түвшинд программчлах боломжтой байна
 • Орчны температур 40 градус хүртэл
 • Электрон даралтын хяналтын хэмжээ: 0-100psig
 • Тариурын урсгалын электрон хяналт
 • Нэмэлтээр том хэмжээний тариурт ууршуулан задлагчыг гаргах.
 • Инерт, 3 урсгалаар уусгагчыг гадагшуулахыг электрон хянагчаар хянах боломжтой
 • Оновчтой аргачлал бүхий программ хангамж багтсан
 • Суурилуулахад хялбар, дахин угсрах боломжтой бүрдэл хэсгүүдтэй /гадагшуулах шугам, аналитик багана/

PPIP

 • Өргөн, багцалсан капиляр багана уруу шууд тарих
 • Электрон урсгал/даралтын хяналт: Даралтын хэмээ: 0-100 psig, Урсгалын хэмжээ: 0,0-200,0mL/min
 • Тариурын урсгалын электрон хяналт
 • Ажиллагааны температур хамгийн ихдээ 400°С
 • 1/4 инч ба 1/8 инчийн адаптерууд, 0,520мм-ийн багцалсан капиляр банагууд дагалдана

PTV

 • Халуун/хүйтэн хуваах болон хуваалт хийх боломжыг том хэмжээний тариурт олгодог.
 • Температурын хяналт: Дурын LN2-оос -160°С эсвэл LCO2-оос -65°С хүртэл хөргөнө.720° С/мин хүртэл 3 түвшинд программчлах боломжтой байна Хамгийн их температур: 450° С
 • EPC даралтын хэмжээ: 0-100 psig
 • Хуваалтын харьцаа 7500: 1 хүртэл. Хуваалтын харьцааг нэн бага байхаар тохируулах боломжтой
 • Тариурын урсгалын электрон хяналт
 • Ажиллагааны температур хамгийн ихдээ 450°C
 • Нийт урсгалын тохируулах хэмжээ:

– 0-оос 200мл/мин N2

– 0-оос 1250мл/мин H2 эсвэл He

VI

 • Маш бага хэмжээ бүхий (32µl) интерфэйс нь хий эсвэл урьдчилан ууршуулсан дээжинд тохиромтой. Үүнийг headspace, purge, trap эсвэл thermal desorption дээж бэлтгэгчтэй хамт хэрэглэхийг санал болгож байна.
 • 3 хэлбэрийн жишээ танилцуулга: хуваалт / хуваалтын харьцаа 100: 1 хүртэл
 • Сайжруулсан EPC (H2 эсвэл He, даралтын хяналт нь 00-оос 100 psig, урсгалын хяналт 0,0-оос 100мл/мин)
 • Тариурын урсгалын электрон хяналт
 • Хамгийн их температур: 400° С

Детекторууд

 • Бүх хийн детекторууд нь асаах ба унтгаар электрон пенематик удирдлагатай байна.
 • EPC нь агаарын даралт болон температурын өөрчлөлтөд нөхөгддөг

Детекторуудын боломжууд

FID

 • Flame ionization detector, ихэвчлэн органик нэгдлүүдийг судлахад ашиглагдана.
 • Илрүүлэлтийн хамгийн бага түвшин (tridecane)-д <1.4pg C/s
 • Шугаман динамик хэмжээ: >107 (±10%)
 • 3 хийн стандарт пенематик хэмжээ

– Агаар: 0-800мл/мин

– Устөрөгч: 0-100 мл/мин

 • Азот эсвэл Гели: 0-100 мл/мин
 • Ажиллагааны температур хамгийн ихдээ 450°С

TCD-детектор

 • Дулаан дамжуулалтын детектор Хий оруулахгүйгээр бүх нэгдлүүдийн хариуг мэдэрдэг.
 • Хамгийн бага хэмжигчийг олж болно: 400pg –г гелийн хийтэй хамт мл-ээр хамгийн бага хэмжигч хэсгийг тодорхойлж болно.
 • Шулуун динамик хязгаар: >10 ± 5%
 • Шилжилтийн горим, өөрчлөлтийн тогтворжилтоос дан fluidic свичын загвар бэлтгэгдэх болно.
 • Хамгийн дээд температур: 400 0С
 • Станларт 2 хийн EPC байна ( Гел, устөрөгч эсвэл азотын төрлийн хий).
 • Хийн найрлага: 0-12 мл/мин
 • Хийн харьцаа: 0-100 мл/мин
 • 7890 хийн хроматогарфийн системд 3 детектор нийцдэг шиг Хийн хроматорагрфийн зүүн гар талд TCD байрласан байдаг.

 

Микро – ECD

 • Микро –электрон тооцоолох детектор /микро ECD/, электрополикийн бүрэлдэхүүний детектор нь маш нарийвчлалтай байдаг.
 • Хамгийн хэмжигчийг олох хэмжээ : <4,4fg/ml цэг юм.
 • Стандарт температурын нөхцөл нь 3000C ба детекторын урсгал нь 30мл/мин байна, энэ эквивалент нь 4,5fg/sek  байна .
 • Дохиолын шугам:

Шугамын динамик хязгаар нь: >5*104

Мэдээлэл илрүүлэх үзүүлэлт: 50Гц , βийн тусгалтийн <15mCi63 Ni –аас электрон үүсгүүртэй.

Дан микро-эсийн загварыг хэт багасгавал муудалт ихсэнэ.

Ажиллах орчны температур 400С –ээс ихгүй байна.

Стандарт  EPC хийн найрлагын төрөл: аргон 5%, метан эсвэл азот 0-150мл/мин хэмжтээй байна.

 

7890 хийн хроматогарфийн системд 3 детектор нийцдэг шиг Хийн хроматорагрфийн зүүн талд Микро-ECD байрласан байна.

NPD

 • Азот-фосфор ийн детектор, азот эсвэл фосфорийн агууламжаас тогтоно
 • NPD, нэг эсвэл хоёр бөмбөлөгтэй байж болно / шилэн эсвэл цагаан керамик бөмбөлөг/.

Цагаан керамик бөмбөлөгийг шилэн бөмбөлөгтэй харьцуулбал:

 • Амьдрах хугацаа урт:
 • Илүү тогтвортой
 • Шилэн бөмбөлөгийн хувьд : <0,08pg N/s, < 0.01 pg P/s азобензол/мелатин/ octadecane-г шилэн бөмбөлөгтэй холино
 • Цагаан керамик бөмбөлөгийн хувьд: <0,3 pg N/s, < 0.1 pg P/s азобензол/мелатин/ octadecane-г цагаан керамик бөмбөлөгтэй холино
 • Динамик хязгаар: >10N, >105 P азобензол/мелатиныг шилэн эсвэл цагаан керамик бөмбөлөгтэй холино.
 • Шалгарал: 25000 руу 1 g N/g C, 200,000 руу 1 g N/g C, азобензол/мелатин/ octadecane-г шилэн бөмбөлөгтэй холино.
 • Шалгарал: 25000 руу 1 g N/g C, 75000 руу 1 g N/g C, азобензол/мелатин/ octadecane-г цагаан керамик бөмбөлөгтэй холино
 • Мэдээлэл боловсруулах хүчин чадал: 200Гц
 • Стандарт 3 хийн EPC –тэй:
 • Агаар: 0- 200 мл/мин
 • Устөрөгч: 0-30 мл/мин
 • Хийн найрлага: 0-100 мл/мин
 • Савлагааны боломж: капиляр багана эсвэл капилчр баганын оновчтой нь.
 • Ажиллах боломж: хамгийн ихдээ 400 0С.

FPD + /Plus/

 • Шинээр бүтээгдсэн дан долгионы урттай дөлөн фотометр детектор /FPD/, эсвэл давхар долгионы урттай дөлөн фотометрик детектор/DFPD/ нарийвчлалтай, тодорхой детектор нь хүхэр фосфорын агуумламжтай.
 • MDL: <45 fg P/s, <2.5pg S/s methylparathion-ы хамт
 • Динамид хязгаар: >103 S, 10P methylparathion-ы хамт
 • Шалгарал: 10S/g C, 10 S/g C,
 • Мэдээлэл боловсруулах хүчин чадал: 200Гц
 • Стандарт 3 хийн EPC –тэй:
 • Агаар: 0- 200 мл/мин
 • Устөрөгч: 0-250 мл/мин
 • Хийн найрлага: 0-130 мл/мин
 • Долгионы дан эсвэл давхар мужийн сонголттой
 • Ажиллах боломж: хамгийн ихдээ 400 0С.
 • Ажилент 7890М хийн хроматогарф систем нь 4 сигнал зэрэг ажиллах боломжтой ба DFPD, top-mounted GC detector, ба TCD.

SCD/Модел 355/

 • Өндөр идэвхитэй ба хүхэрийн найрлагаас бүрдэнэ.
 • MDL: энгийн <0,5 pg/s, толуол дотор диметил сульфид
 • Шулуун динамик хязгаар: >104
 • Шалгаралт: > 2 x 10g S/g C

NCD /Model 255/

 • Азотын өндөр идэвхитэй найрлагаас бүрдэнэ.
 • MDL: <3 pg N/s,
 • Шулуун динамик хязгаар: >104
 • Шалгаралт: > 2 x 10g N/g C

Бусад детекторууд: Мэргэжлийн детекторуудыг Ажилентийн сувгийн ижил үйл ажиллагаа явуулдаг хамтрагчыг мөн оруулах боломжтой. Үүнд:

Атом ялгаруулалт, түлхэцийн дөлөн фотометр(PFPD), Фотоионгүйжүүлэгч (PID), Электрон дамжуулах (ELCD), Галогены онцлог (XSD), исэлдүүлэх дөлөн ионжуулалт (O-FID) ба түлхэцийн цэнэггүй болгох гелийн ионжуулалт (PDHID).

EPC-ын нэмэлт хэрэгсэл

7890B Хийн хроматограф EPC-ын нэмэлт хэрэгсэлийн 2 байрлал байх ба энэ нь хийн хроматографийн дээр нь байрладаг.

Байрлал бүр нь EPC эсвэл хийн хяналтын модул нь ямар ч комбинацид орж чаддаг.

Нэмэлт EPC модул:

 • Даралтын хянах 3 сувагтай ба хийн хроматограф бүр дээд тал нь нэмэлт 2 EPC модултай байна
 • Хэрэглэгчийн тодорхойлсон нарийн хоолойтой холбогдсон үеийн атмосферийн даралтын болон температурын өөрчлөлтөнд зориулж EPC-г компенсацласан.
 • Psig /хэмжүүр/ ба psia абсолют даралтын хяналт
 • Forward даралтын дүрэмтэй

Хийн хяналтын модул /PCM/:

 • Үйл ажиллагааны 2 сувагтай.
 • Хэрэглэгчийн тодорхойлсон нарийн хоолойтой холбогдсон үеийн атмосферийн даралтын болон температурын өөрчлөлтөнд зориулж EPC-г компенсацласан.
 • 1-р суваг нь:
 • Даралт эсвэл урсгалын хяналт
 • Psig /хэмжүүр/ ба psia абсолют даралтын хяналт
 • Forward даралтын дүрэмтэй
 • 2-р суваг:
 • Даралтын хяналт
 • Psig /хэмжүүр/ ба psia абсолют даралтын хяналт
 • Forward даралт эсвэл буцах даралтын дүрэмтэй.
 • Хийн хроматограф бүрд дээд тал нь 3 PCMs байна.

Deans switch

Deans хийн хроматографид нэмэлтээр 2 хэмжээст шинжилгээ хийх боломжийг гаргаж өгдөг. Энэ нь сонирхож буй нэг оргилоо өөр өөр шат бүхий багануудад хуваан шилжүүлж болдог функц юм. Мөн энэхүү техник нь асуудалтай уусгагч бодисуудыг болон бусад бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг үндсэн мэдрэгч буюу багана ашиглах замаар засвар үйлчилгээний зардлыг бууруулж чадна.

 • Хэмжээ:

65мм х 31мм х 11мм

(65мм х 31мм х 11мм буюу энэ хэмжээнд зуухны дээр хүрэх хоолой бүхий гагнасан холбогчууд багтсан байна)

 • Жин: 30 грамм, холбогч хоолой ороогүй.

 

PurgedEffluent Splitters

Масс спектрометрийн детектор бүрд 3 замаар хуваагч тариур байх ба шингэнийг 3 багана уруу шилжүүлнэ. Зорилт бүхий үл мэдэгдэх оргилыг нэг туршилтаар дэлгэрэнгүй олж мэдэхэд нь тусладаг байна. Мөн  түүнчлэн 2 зам бүхий хуваагч тариурын хувилбар байж болно.

 • Хэмжээ:

65мм х 31мм х 11мм

(65мм х 31мм х 11мм буюу энэ хэмжээнд зуухны дээр хүрэх хоолой бүхий гагнасан холбогчууд багтсан байна)

 • Жин: 26 грамм, холбогч хоолой ороогүй.

Backflush

Agilent-ийн тариур эсвэл дурын тариурын капилярын ургсалыг хөөж цэвэрлэх боломжтой функц юм.

Agilent-ийн 7890B загварын хийн хроматографи нь өөрийгөө хөөн цэвэрлэх Backflush функц нь:

– Эерэг болон эсрэг урсгалыг дэлгэцэнд харуулна.

– Хяналтын EPC төхөөрөмжид оролт / гаралтын даралтын хэмжээг тохируулах суулгах боломжтой.

– EPC нь хязгаарлагч холбогчууд болон дурын баганын мэдээллийг танилцуулна.

– Капилярын урсгалы тохиргоог 6 хүртэлх баганад хийнэ.

Backflush-ийн программ хангамж нь Agilent-ийн CDS-тай хамт ажиллах ба ажиллагааны зааварчилгааг алхам алхам мэдээлнэ. Хроматограмм нь 3 сайн тусдаа оргилтой байх ёстой ба системийн дэлгэрэнгүй мэдээллийг Backflush-ийн танилцуулгаас харна уу.

Автомат дээжний тариур ба бэлтгэгч

 • 7693A ALS интерфэйс бүхий 7890B хийн хроматографи нь 2 хүртэлх 7693A автомат дээж бэлтгэгч, нэг автомат дээж бэлтгэгчийн тавиур, нэг халаагч/ холигч / бар код уншигчтай байна. Автомат дээжний тариур болон дээж бэлтгэгчийн тавиур нь сууриулуулахад маш хялбар юм.
 • 7650A ALS interface on 7890B provides power and communications for one 7650 automatic injector. Com

Мэдээллийн харилцаа холбоо

 • LAN
 • 2 аналог гаралтын сувагууд / 1-mV, 1-V, ба 10-V гаралтууд боломжтой /
 • Эхлүүлэх/ зогсоох удирдлага
 • Аgilent-ийн автомат дээж бэлтгэгчийн гарны удирдлага
 • 10 аргачлалыг хадгалах боломжтой
 • Автомат дээж бэлтгэгчийн 5 дарааллыг хадгалах боломжтой
 • Удирдлагын сериал порт

Зөвлөгч эсвэл бар код уншигч. Бар код уншигч/ BCR/  нь багануудыг бар код, цувуу болон бусад хэрэглээний мэдээллийг хийн хроматографид шууд оруулах боломжыг өгдөг.  Мөн USB бар код уншигч ашиглан мэдээллийг CDS комьпютерт оруулах боломжтой юм.

Засвар үйлчилгээ

 • Төлөвлөсөн байнгын эргэлт, засвар үйлчилгээ хийх нь сул зогсолтгүй байх боломжыг бүрдүүлнэ.
 • Багажны үйл ажиллагаа эсвэл унтах зэрэг нь мэдээллийн системд шууд хянагдаж байна
 • Зайнаас оношлох боломжтой
 • Гүйцэтгэлийг хянах шалгах боломжтой

Гадаад орчны нөхцөл

 • Ажиллах гадаад орчны температур 15-35С
 • Ажиллах гадаад орчны чийгшил: 5%-95%
 • Хадгалах нөхцөл: (-40С) – (+70C)
 • Цахилгаан тэжээлийн шаардлага:
 • Шугаман хүчдэл: 120/200/220/230/240 Вольт , номиналийн ±10%
 • Давтамж: 50/60Гц

Аюулгүй байдал ба удирдах байгууллагын сертифкатууд

 • Канадын Стандартын Холбоо (CSA) C22.2 No 60101-1
 • Үндэсний эрхтэй шинжилгээний лаборатор (NTRL): ANSI/UL 61010-1
 • Олон улсын электротехникийн хороо (IEC): 61010-1, 60101-2-010, 60101-2-081
 • ЕвроНорм (EN): 61010-1

Электромагнетик тохироо (EMC) болон Радио давтамжийн интерференц (RFI)-н тохиргоог хангасан болно.

 • CISPR 11/EN 55011: Бүлэг 1, А зэрэг
 • IEC/EN 61326
 • AUS/NZ N10149
 • ISM систем нь Канад улсын ICES-001 шаардлагыг хангасан болно.
 • ISO 9001 чанарын системд бүртгэгдсэний дагуу үйлдвэрлэгдсэн ба Declaration of Conformity-г мөн хангасан.

Бусад үзүүлэлтүүд:

 • Өндөр: 49см (19.2 инч)
 • Өргөн: 58см (9 инч) EPC хоолой болон детекторын хамт; 68 см (26,8 инч) TCD шиг гуравдагч детектор эсвэл GC-ийн зүүн талд байрлах аль нэг хавхлагын хамт;
 • Гүн: 51см (21.2 инч)
 • Ердийн жин: 49кг (108 паунд)
 • Дотор талын 4 ширхэг 24В-ийн холболт (150mA хүртэл)
 • Гадна талын 2 ширхэг 24В-ийн холболт: (150mA хүртэл)
 • 2 ширхэг on/off контакт хаалтууд (48В, хамгийн ихдээ 250мА )
 • Дата систем ашиглан 550 удаагийн хугацааны тохиргоо 50 удаагийн хугацааны тохиргоог гар (keyboard) ашиглан хийх боломжтой
 • 8 хүртэлх хавхлагийн тэжээл:
 • 1-4-р хавхлагийн худьд , халаалттай хавхлагийн хайрцагний 12В DC 13Ватт
 • 5-6-р хавлагийн хувьд, 24В DC 100мА халаалтгүй, бага хүчний хавхлагийн функц
 • 7-8-р хавхлагийн хувьд, гадаад салангид контакт хаалтаас хүчээс авна.
 • Салангид халаалтын бүсүүд, зуухыг оруулахгүйгээр: 6 (2 холболт, 2 детектор ба нэмэгдэл бүс 2) Гуравдагч TCD детектор нь аль ч холболтын бүс өолон нэмэлт бүсүүдийг ашглаж болно.
 • Нэмэлт бүсийн гадаад орчинд ажиллах хамгийн дээд температур: 400С

Та бүтээгдэхүүний үнийн санал авах хүсэлтэй бол холбоо барих мэдээллээ үлдээгээрэй. Бид холбогдож дэлгэрэнгүй танилцуулга илгээе, мөн танай байгууллагын хэрэгцээ шаардлагатай танилцсанаар тохирсон үнийн санал боловсруулан өгөх боломжтой.

Баярлалаа.

Утас: 7711-1155, 88066950

И-мэйл хаяг: Sales_Team@medimpex.mn

Фэйсбүүк: Medimpex Mongolia