Бүтээгдэхүүний ангилал : Өндөр Мэдрэмжит Шингэний Хроматограф

Бүтээгдэхүүний загвар: 1260 HPLC

Үйлдвэрлэгч : Agilent Technologies Inc

Гарал үүсэл : АНУ

Үнэ:1.7 сая

Өндөр Мэдрэмжит Шингэний Хроматограф

Өдөр мэдрэмжит шингэний хроматорграфийг багажыг хими, биологи, анагаах ухаан, эм зүй, мансууруулах бодис, гэмт хэргий шинжилгээ судалгаа, экологийн болон байгалийн баялгийг шинжлэхэд тухайлбал ус нефт, нүүрс, хөрс, ургамал, агаарын үнэлгээ болон бохирдлыг судлахад өргөн ашигладаг.

 

Шингэний Хроматограф гэдэг нь шингэн төлөвт орших хөдөлдөөнт фазын тусламжтайгаар (хөдөлгөөнтэй ба үл хөдлөх фазуудын хооронд бодисын бүрэлдэхүүн хэсгүүд харилцан адилгүй тархан түгэж үйлчлэлцэх  зарчим дээр үндэслэн) болон бодисуудын холимгыг хооронд нь салгах буюу шинжилгээ хийх арга болно.

Шингэний Хроматографийг ялгах механизмаар нь дараар 4-н төрлөөр үйлдвэрлэгддэг.

Үүнд:

 1. Эргэх фазын хроматограф
 2. Ердийн фазын ба адсорбцийн хроматограф
 3. Ион солилцооны хроматограф
 4. Том багын хэмжээгээр ялгах буюу шүүлтүүрийн хроматограф

 

Өдөр мэдрэмжит шингэний хроматорграфийг багаж нь:

 • 600 bar даралт нь хамгийн бага хэмжээ бүхий баганыг хэрэглэж өндөр нарийвчлалтай, хурдавчилсан харьцуулалтыг хийх боломжыг олгодог.
 • Тогны төхөөрөмж нь урт багана, зуурамтгай чанартай уусгагч ашиглах боломжыг олгодог.
 • 10 mL/min хүртлэх урсгалын хурд нь хагас бэлтгэгдсэн стандартуудыг хэрэглэх боломжыг олгодог.
 • Хамгийн оновчтой баганы сонголт бол 4.6 болон 3.0 mm .
 • Хялбар, түргэн, найдвартайгаар HPLC – с саб-2- микро багануудруу шилжүүлэх боломжтой.
 • Пампанд шинэ дегаззар технологийг нэвтрүүлсэн.
 • Хүрээлэн буй орчины, хүнсний лабораторид хэрэглэхэд тохиромжтой бөгөөд цаашилбал эмийн үйлдвэрт ч ашиглах боломжтой.
 • Зэвэрдэггүй ган, титан, алт, руби, керамик, PEEK болон PTFE. Зэрэг материалуудыг хэрэглэн маш бага зардлаар засвар үйлчилгээг хийх боломжтой.

Шингэний Хроматографийн үндсэн хэсэгт:

1.Шахуурга: Шахуургын үүрэг нь хөдөлгөөнт шингэнийг хроматографийн баганан дундуур шахах ба түүний урсгалын хурд нь мл/мин илэрхийлэгдэнэ.

– HPLC-ын хэвийн урсгалын хурд нь 1-2мл/мин байдаг.

– Ердийн стандарт LC шахуургууд 6000-9000 psi  (400-500 бар) даралттай. Микро HPLC  шахуургууд 1300 бар  хүртэл даралт гаргах боломжтой.

Хроматографийн туршилтын үед шахуурга нь хөдөлгөөнт фазын найрлагыг тогтмол дамжуулдаг (isocratic) буюу хөдөлгөөнт фазын найрлагыг өөрчлөн (gradient) дамжуулах бололцоотой.

 1. Инжектор (Дээж соруулагч): Инжекторын үйлчилгээ нь шингэн дээжийг хөдөлгөөнт фазын урсгалын чиглэл рүү оруулдаг

-Ердийн дээжний хэмжээ нь 5-20 микролитр

-Инжектор нь мөн шингэн системийн өндөр даралтанд тэсвэртэй байх ёстой.

Хэрэглэгч нь олон тооны дээжинд шинжилгээ хийхэд автомат дээж авагчийг ашиглахад зохимжтой.

 1. Багана: Хроматографийн хамгийн чухал хэсэг бөгөөд баганын үл хөдлөх фаз нь хими ба физикийн янз бүрийн параметрүүдийг ашиглан дээжийг бүрэлдэхүүн хэсгүүдээр нь салгахад зориулагдана.

– Багана доорхи жижиг хэсгүүд нь шингэний хэвийн болон өндөр даралтат усргалын үед тэсвэртэй байх

– Шахуурга нь хөдөлгөөнт фазыг баганан дундуур хүчтэй шахаж шилжүүлэх үүрэгтэй ба энэ үед хроматограф дотор өндөр даралт үүснэ.

 1. Детектор: Детектор нь баганаас гарч байгаа (elute) биеэ даасан молекулуудыг тодорхойлдог

– Детектор нь тэдгээр молекулуудын тоо хэмжээ тодорхойлох бөгөөд иймд химич дээжний бүрэлдэхүүн хэсэгт тооны анализыг хийж чадна.

– Детектор нь шингэн дээжийн хроматографыг дүрсэлж улмаар үр дүн бүртгэн компьютерийн дэлгэц дээр гаргах нөхцөлийг хангана.

 1. Компьютер: HPLC-ын багажны компьютер нь багажны ажиллгааны бүх параметрүүд, модулыг зөвхөн хянаад зогсохгүй детектороос ирж ирж буй          дохиог хүлээн авах, дээжний бүрэлдэхүүн хэсгийн баригдах хугацаа болон дээжний тоо хэмжээг тодорхойлоно.

 

Agilent 1260 Infinity Quaternary Pump – Онцлог чанарууд:

 • 600 bar даралт нь хамгийн бага хэмжээ бүхий баганыг хэрэглэж өндөр нарийвчлалтай, хурдавчилсан харьцуулалтыг хийх боломжыг олгодог.
 • Тогны төхөөрөмж нь урт багана, зуурамтгай чанартай уусгагч ашиглах боломжыг олгодог.
 • 10 mL/min хүртлэх урсгалын хурд нь хагас бэлтгэгдсэн стандартуудыг хэрэглэх боломжыг олгодог. Хамгийн оновчтой баганы сонголт бол 4.6 болон 3.0 mm .
 • Хялбар, түргэн, найдвартайгаар HPLC – с саб-2- микро багануудруу шилжүүлэх боломжтой.
 • Пампанд шинэ дегаззар технологийг нэвтрүүлсэн.
 • Хүрээлэн буй орчины, хүнсний лабораторид хэрэглэхэд тохиромжтой бөгөөд цаашилбал эмийн үйлдвэрт ч ашиглах боломжтой.
 • Зэвэрдэггүй ган, титан, алт, руби, керамик, PEEK болон PTFE. Зэрэг материалуудыг хэрэглэн маш бага зардлаар засвар үйлчилгээг хийх. боломжтой.

 

Мөн давслаг мобиал фазуудыг ашигласаны дараа зэврэлтээс хамгаалж угааж цэвэрлэх горимыг сонгох боломжыг олгодог.

Урсгалын цар хүрээ: Гаргах үзүүлэлт 0,00-10 мл/мин, 0,001 мл/син өсөлттэй

Урсгалын хүрээ: 0,2-10,0 мл/мин

Урсгалын явц; Өрөөний тогтмол тем-ын удаашрах хугацаанаас үл хамааран хамгийн их байна ≤0,07% KSD эсвэл ≤0,02 минут SD

Урсгалын нарийвчлал: Ямар ч гэсэн хамгийн их ±1 % эсвэл 10 μл/мин 10Ммра /100 bar / H2O

Даралтын ажиллах хязгаар: 1260 дөрөвдөгч шахуурга:

Ажиллах хүрээ: 60Мра /600bar, 8700psi / 5 мл/мин хүртэл өснө

Даралтын хэмнэгч: 1Мра

Шахуургын нөхөөс: Шахуургын хөдөлгөөнт үе шатанд суурилан хэрэглэгчийн сонголтоор

Санал болгож буй РН-ын хүрээ; 1,0-12,5, РН<2,3 –аар уусгалт нь зэвэрдэггүй

Градиентын бүтэц; Бага даралттай дөрвөн холимог /хавхлагтай харьцуулахад градиент багтаамж өндөр хурдыг ашигладаг

Хүлээлгийн горим: 600-900nl арын даралтнаас хамаарна 1мл / 1 минутанд усаар хэмжигдэнэ

Бүтэцийн хамрах хүрээ: 0-95% эсвэл 5-100% хэрэглэгчийн сонголтоор

Холимог хэсэг: Хоолойны тоо : 4

Хоолой бүрийн доторхи хэмжээ: 1,5 мл

Уусгагчийн холбооны материал: TFE/PDD Copolymer, FEP, PEEK, pps

Хяналт; Хяналтын программ

Дамжуулагч; Хяналтын сүлжээ (CAN) , RS-232 C, алсын APG, бэлэн, эхлэх, зогсох, унтраах, дохионуудтай, LAN –ын сонголттой

 

Дээж бэлтгэгч:

Сорох хамгийн тохиромжтой хэмжээ:  0,1μ-100μл.

Шинжилгээний аргачлал болон дээжийн хэмжээнээс хамааран дээж авагчын хэмжээг 1500 μL хүртэл хэмжээтэйгээр тохируулах боломжтой.

300 μL -н дотор талын эзэлхүүн нь “by-pass” горимыг сонгон системийн дотоод нийт эзэлхүүнийг багасгахад дэмжлэг үзүүлэхэд зориулагдсан байдаг.

Overlapped инжекторууд нь бүтээмжийг сайжруулсан.

2-mL 100 ширхэг хүртлэх хуруу шил бүхий дээжийн температурыг 4 –с 40 °C хүртэл хянах температурын хяналтын системтэй.

 

Сорон хязгаар: 0,1-900μл дотор 0,1μл нэмэгдэл 1800μл хүртэл олон удаагийн таталт

Нарийн тодорхойлох байдал: Ердийн нөхцөлд 5-2000μл -д орон зайнаас хамааран <0,5% RSD

Ердийн нөхцөлд:  2000-5000μл-д орон зайнаас хамааран <1% RSD

Ердийн нөхцөлд:  1-5 μл -д орон зайнаас хамааран <3% RSD

Дээжний зуурамтгайн чанарын хязгаар: 0,2-5 cаp

Дээжний багтаамж: 100 * 2мл – 1тавиур дотор шилэн савнууд, 40 * 2-мл тавиурны ½ дээр шилэн савнууд, 15*6-мл тавиурны ½ дээр шилэн савнууд

Сорох циклын хугацаа: Ердийн нөхцөлд сорох эзэлхүүн ба таталтын хурдаас хамааар 50 сек

Шилжилт: Ердийн үед <0,1 %,

Даралтын ажиллах хязгаар: 200 бар хүртэл /20Мра эсвэл 2901 psi/

Thermostatted Column Compartment: Хамгийн их температурын тогтвортой байдал, хэрэглэх Peltier хөргөлт ба халаалтын уян хатан байдал Spacious багана, Racks тавиурын бүтэн гурван-урт, 30 см хүртэлх багананууд 600 bar –ын үйл ажиллагаанд нэмэлтээр 2 байрлалын / 6 оролттой свич хамгийн боломжтой Лабораторын зардлыг багасгах ба 2 баганын үйл ажиллагааг хурдасгах явцыг нэгэн зэрэг хэрэглэх боломжтой

Дулаан солилцонч болон 2 өөр температурын бүсийг тохиуруулах боломжгүй.

Температурын хязгаар : 10-80 С

Температурын тогтворжилт : ± 0,15 С

Темдературын нарывчлал : ± 0,8 С-тэй байхад тохируулга ±0,5 С

Баганын багтаамж : 30 см 3 багана

Нэмэлт / хөргөх хугацаа: 5 минутаас 40С байхад 10 минутаас 40 С -20 С

Дотоод эзэлхүүн: 3μл -6μл

Долгионы детектор:

Илрүүлэх төрөл: 2 гэрлийн фотометр

Гэрлийн үүсгүүр : Deuterium ламп

Сигналын тоо: 1

Мэдээллийн хамгийн дээд хязгаар: 13 Гц

Дуу чимээ: <±0,5 х 10-5 AU, 230нм-т

Drift / чиглэл: 3 х 10-4 AU/ цаг 230нм-т

Шугаман байдал: >2,0 AU дээд хязгаар

Долгионы уртын хязгаар: 190-600нм

Долгионы уртын нарийвчлал: ±1 нм,

Завсрын өргөн: Ердийн нөхцөлд долгионы уртын хязгаар бүхэлдээ 6,5 нм

Хугацааны програмчлал: Долгионы урт, туйлшрал, дээд цэгийн өргөн , лампны асаж / унтрах

Эсийн урсгал: Стандарт: 14μл эзлэхүүн, эсийн цувааны өргөн 10 мм ба дээд даралт 400 bar /5802psi /

Спекторын хэрэгслүүд: Зогсох – долгионы уртын скан

Аналог гаралт: 100mV эсвэл 1 V , 1 гаралт

Холбооны хэрэгсэл: Лан, сүлжээний хяналт, RS-232 C

APG шууд бус холболт: Шууд унших, зогсох ба унтрах дохиолол

 

Комьпютер принтер: Тухайн аппаратны шаардлагад нийцэхүйц,

Тог баригч (UPS): Тоног төхөөрөмжийн хүчин чадалыг хангасан 30 минут тог барьдаг байх

Баталгаат хугацаа: Баталгаат хугацаа нь 12 сар ба энэ хугацаанд гарсан ямар нэгэн доголдол, механик гэмтлээс бусад эвдрэлийг үнэ төлбөргүй засварлах, Инженер техникийн албаны танилцуулага ирүүлэх.

Суурилуулалт: Тоног төхөөрөмжийг захиалагч хүлээн авснаас хойш 1 долоо хоногийн дотор худалдагч тал төхөөрөмжийг суурилуулж бүрэн ажиллагаанд оруулна. Багажийг суурилуулж бүр үйл ажиллагааг шалгаж баталгаажуулах ажиллагаанд оруулан ажилтныг байлцуулан, протокол үйлдэн захиалагчид хүлээлгэн өгөх.

Сургалт: Тоног төхөөрөмжийг бүрэн суурьлуулсны дараа лабораторийн 3-4 ажилтныг 3-5 өдөрт багтаан

төхөөрөмжийн ажиллагаа, программ хангамжийн ажиллагаанд сургана. Сургалт дараах сэдвийг заавал хамарсан байх шаардлагатай. Үүнд:

– Тоног төхөөрөмжийг ажиллуулах ерөнхий зарчим

– Аюулгүй ажиллагааны зарчим

– Гарч болох алдаа түүнийг залруулах, сэргийлэх,

– Төхөөрөмжид хийх үйлчилгээ

Та бүтээгдэхүүний үнийн санал авах хүсэлтэй бол холбоо барих мэдээллээ үлдээгээрэй. Бид холбогдож дэлгэрэнгүй танилцуулга илгээе, мөн танай байгууллагын хэрэгцээ шаардлагатай танилцсанаар тохирсон үнийн санал боловсруулан өгөх боломжтой.

Баярлалаа.

Утас: 7711-1155, 88066950

И-мэйл хаяг: Sales_Team@medimpex.mn

Фэйсбүүк: Medimpex Mongolia