Ажилент Техноложис компанийн сайтад орсноор та Лабораторийн тоног төхөөрөмжийн мэдээллүүдийг авах боломжтой вэ?

http://www.agilent.com  – энэ линкээр орсноор доорхи ангилалын дагуу Ажилент  Техноложис компанийн мэдээлэлтэй танилцах боломжтой:

 • Product–цэсийг сонгож орсноор:

Дараах мэдээлэлүүдийг авах боломжтой: Ажилент  Техноложис компаниас үйлдвэрлэн гаргадаг бүхийл төрлийн тоног төхөөрөмжийн мэдээлэллүүд

 • Crosslab– цэсийг сонгож орсноор:

Дараах мэдээлэлүүдийг авах боломжтой:Лабораторийн үйл ажиллагаа, стратеги, хэрэглээ, ажлын чиг хандлага, зөвлөгөө, шинжлэх ухааны шийдэл, хангамж нийлүүлэлт, техникийн сервис үйлчилгээ, боловсролын талаархи мэдээлэл

 • Solution– цэсийг сонгож орсноор:

Дараах мэдээлэлүүдийг авах боломжтой: Хүрээлэн, Биологи, Эмнэлэгийн шинжилгээ судалгаа, эрчим хүч, хими, хүрээлэн буй орчин, хүнс хөдөө аж ахуй, хоол хүнс, шүүх эмнэлэг, генетик, геохими уул уурхай, биологийн цогцолбор, материалын судалгаа, метаболизм, жижиг молекулт эмийн нэгдэл, мэргэжлийн хими, вадуум шийдэл зэрэг мэдээлэл

 • Training & Events – цэсийг сонгож орсноор:

Дараах мэдээлэлүүдийг авах боломжтой:  Боловсрол, сургалт, үйл ажиллaгааны нэгдсэн мэдээлэл

 • Service & Support – цэсийг сонгож орсноор:

Дараах мэдээлэлүүдийг авах боломжтой: Сервис үйлчилгээ болон дэмжлэг тусламж авах мэдээлэл

 • Resources – цэсийг сонгож орсноор:

Дараах мэдээлэлүүдийг авах боломжтой: Материалын нэгдсэн сан, хэрэгсэл болон тооцоолол, хэрэглээ, шинээр гарсан мэдээлэл

 • Buy –цэсийг сонгож орсноор:

Дараах мэдээлэлүүдийг авах боломжтой: Бараа бүтээгдэхүүний танилцуулага, үнийн саналын хүсэлт, захиалгын мэдээлэл худалдан авалттай мэдээллүүд тус тус гарч ирэх болно.

Бидний нэн тэргүүнд мэдэх шаардлагатай мэдээлэл бол ашиглаж байгаа тоног төхөөрөмж болон худалдан авахаар төлөвлөж буй тоног төхөөрөмж юм. Үүний тулд бид доорхи зааврын дагуу орсноор та хүссэн мэдээллээ авах боломжтой юм.

http://www.agilent.com/en-us/products/atomic-absorption/atomic-absorption-systems/240fs-aa

 

 • AAS systems – цэсийг сонгож орсноор: Ажилентийн бүх Атом шингээлтийн спектрометрийн тоног төхөөрөмжүүд модел тус бүрээрээ гарч ирнэ
 • AA accessories – цэсийг сонгож орсноор:Атом шингээлтийн спектрометрийн дагалдах эд ангиудын мэдээлэл
 • AA supplies -цэсийг сонгож орсноор:Атом шингээлтийн спектрометрийн сэлбэг хэрэгслийн хангамжийн мэдээлэл
 • AA software -цэсийг сонгож орсноор:Атом шингээлтийн спектрометрийн программ хангамжийн мэдээллийг тус бүрийг авах боломжтой.

Та бараа бүтээгдэхүүнээ сонгосон бол гарын авлага, танилцуулга, суурилуулалт хийгдэхээс өмнөх лабораторид тавигдах шаардлагуудыг та доорхи линкээр орж авна уу

http://www.agilent.com/en-us/products/atomic-absorption/atomic-absorption-systems/240fs-aa#literature

 • Literature – гэсэн цэснээс тухайн моделтой холбоотой бүхий л гарын авлагууд гарч ирнэ. Эдгээр каталогоос татан авч багаж тоног төхөөрөмжийг суурилуулахаас өмнө хэрхэн бэлтгэх хийх талаарх гарын авлагатай танилцах боломжтой.