ASTM D6563 стандартын дагуу хийх пиролизийн шингэн түлшний шинжилгээний тогтвортой байдлыг сайжруулж, дээжээс дээжид дамжих бохирдлыг буурууллаа