Cary 3500 Multicell UV Vis (Олон кюветтэй, Хэт ягаан туяа болон Үзэгдэх гэрлийн) спектрометр багажаар уургийн шинжилгээг хийх