Туршилт хийх боломжуудaa нэмэгдүүлээрэй – Agilent Cary 3500 UV Vis Spectrophotometer