Ажилент компани Нийгмийн хариуцлагын хүрээнд гаргасан амжилтаар Шилдэг Инновацийн шагнал хүртлээ.