ICP-MS багажийг ашиглан хийх усны шинжилгээ: Шинэ, хялбаршуулсан шинжилгээний чиг хандлага