Засвар үйлчилгээний төв дэх баталгаат засвар үйлчилгээ

Үйлчлүүлэгч жижиг оврын, дуудлагаар очиж засварлах боломжгүй гэмтэлтэй төхөөрөмжийг манай төв оффис дээр байрлах инженерийн засвар үйлчилгээний төв дээр авчран засвар үйлчилгээ хийлгэх боломжтой. Хүлээж авсан төхөөрөмжийг хүнд хөнгөн, сэлбэг захиалах эсэх зэргээс
шалтгаалаад 1-14 хоногийн дотор засч, шалган, хүлээлгэж өгдөг.

Засвар үйлчилгээний төлбөрийг албан ёсны батлагдсан тарифийн дагуу хийж гүйцэтгэдэг. Үйлчлүүлэгч манай засвар үйлчилгээний төвд хандсанаар
мэргэжлийн инженер гэмтлийг цаг алдалгүй, богино хугацаанд оношилж, баталгаат засвар үйлчилгээг хийж гүйцэтгэн, таны төхөөрөмжийн аюулгүй, найдвартай ажиллагааг ханган ажиллах болно.