АЖИЛЕНТИЙН 8890 ХИЙН ХРОМАТОГРАФЫН СИСТЕМ

АЖИЛЕНТИЙН 8890 ХИЙН ХРОМАТОГРАФЫН СИСТЕМ

УХААЛАГ, ТОХИРУУЛАХ БОЛОМЖТОЙ: ӨНӨӨДРИЙН БОЛОН МАРГААШИЙН АНАЛИТИК ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХЭРЭГЦЭЭ ШААРДЛАГЫГ ТӨГС БИЕЛҮҮЛНЭ. 

Энд дарж мэдээний үргэлжлэлийг татна уу