Бүтээгдэхүүний ангилал

Хүчилтөрөгчийн дэр

  • Бүтээгдэхүүний ангилал : Асаргааны хэрэгсэл, бүтээгдэхүүн
  • Бүтээгдэхүүний загвар : Oxygen pillow
  • Код : 030029
  • Гарар үүсэл : Хятад улс
  • Үнэ : 40,480₮

Ерөнхий мэдээлэл

Техникийн үзүүлэлт

Хүчилтөрөгчөөр цэнэглэж гэрийн болон эмнэлгийн нөхцөлд хэрэглэнэ. Хүчилтөрөгчийн дутагдал үүсэх бүх өвчинд хэрэглэнэ.

Багтаамж: 5литр

Бичлэг