Бүтээгдэхүүний ангилал

Тэмбүүгийн Элиза оношлуур

  • Бүтээгдэхүүний ангилал : Оношлогооны нэг удаагийн хэрэгсэл, оношлуур
  • Бүтээгдэхүүний загвар : 06EK10
  • Код : 160042
  • Гарар үүсэл : БНСУ
  • Үнэ : 0₮

Ерөнхий мэдээлэл

Техникийн үзүүлэлт

Т р е п о н е м а п а л л и д у м ы н э с р э г өвөрмөцөөр үүссэн эсрэгбиеийн бүх хэлбэрийн изотип (IgG, IgM, IgA) - ийг илрүүлнэ.
• Илрүүлэх эсрэгтөрөгч: Рекомбинант
Трепонема паллидумын эсрэгтөрөгч
• Мэдрэг чанар 99.3%/ Өвөрмөц : 99.5%
• Өндөр тогтворжилт : 12сар 2~8

Бичлэг