Бүтээгдэхүүний ангилал

Гематологийн анализатор MicroCC-20 Plus

  • Бүтээгдэхүүний ангилал : Оношлогооны тоног төхөөрөмж
  • Бүтээгдэхүүний загвар : MicroCC-20Plus, HTI Automated Hematology Analyzer, 20 parameters
  • Код : MicroCC-20Plus, HTI
  • Гарар үүсэл : АНУ
  • Үнэ : 25,700,400₮

Ерөнхий мэдээлэл

Техникийн үзүүлэлт

Цусны цагаан эсийг 3 хэсэгт ялган WBC, RBC болон PLT-н тоог 20 хүртэл хистограм үзүүлэлтээр гаргадаг. Үзүүлэлт тус бүрийг нэмж эсвэл хасаж хэвлэн гаргах боломжтой өөрт суурилагдсан хэвлэгчтэй.

Анализар нь шингэрүүлсэн болон бүтэн цусны дээжээс авч шинжилдэг.

HTI MicroCC-20 Plus нь нэг цагт 60 дээж шинжлэх хүчин чадалтай, 10.4 инч TFT- LCD мэдрэгч дэлгэцтэй.

Энэхүү төхөөрөмж нь 50000 дээжийн үр дүнг (хистограмтай) хадгалах багтаамжтай бөгөөд ямар ч принтертэй холбож ажиллах боломжтой.

Үр дүнгийн үзүүлэлтүүд: WBC, LYM#, MID#, GRA#, LYM%, MID%, GRA%, HGB, RBC, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW, PLT, PCT, MPV, PDW

Бүтээгдэхүүний талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг дараах холбоосоор нэвтэрч хүлээн авна уу.

  • Брошур

Catalogue MicroCC-20Plus, HTI

  • Танилцуулга видео

Video - MicroCC-20Plus, HTI

  • Эмнэлгийн лабораторийн тоног төхөөрөмжийн каталог

Catalogue HTI Diagnostics

 

 

 

Бичлэг