1. Химийн шинжилгээний орчин үеийн багажууд ба тэдгээрийн хэрэглээ - Бүтээгдэхүүний танилцуулга [ Татах ]
2. Бүтээгдэхүүний каталог 2015-2016 [ Татах ]
3. Драегер брэндийн бүтээгдэхүүний каталог - 2015 [ Татах ]
4. Олимпус брэндийн ERCP ажилбарын хэрэгслийн каталог - 2015 [ Татах ]
5. Олимпус брэндийн EVIS EXERA III дурангийн төхөөрөмжийн каталог - 2015 [ Татах ]
6. Олимпусын Уян дурангийн мэс ажилбарын хэрэгсэл - 2015 [ Татах ]
7.Медимпекс Интернэйшнл ХХК - ий танилцуулга - Англи хэлээр [ Татах ]
8. Медимпекс Интернэйшнл ХХК танилцуулга - Монгол хэлээр [ Татах ]
9. Бүтээгдэхүүний каталог 2016-2017 [ Татах ]
10. SD брэндийн түргэвчилсэн оношлуурын каталог [ Татах ]
11.Шаардлагатай шинжилгээг хийх аргачлалыг сонгоход анхаарах шаардлагатай хүчин зүйлүүд [ Татах ]
12. Бүтээгдэхүүний каталог 2018-2019 [ Татах ]
13. Бүтээгдэхүүний каталог 2019-2020 [ Татах ]