Хими, микробиологи, молекул биологийн лабораторийн шинжилгээ, судалгааны салбарт задлан шинжилгээний орчин үеийн технологийн дэвшилтэт тоног төхөөрөмжүүд нэвтрэхийн хэрээр тэдгээр тоног төхөөрөмжийг бүрэн хүчин чадлаар нь ажиллуулах, тэдгээрийн найдвартай ажиллагааг хангах, хүртээмж хүрэлцээг нэмэгд...

Дэлгэрэнгүй

Бид нийгмийн хариуцлагынхаа хүрээнд төрийн болон төрийн бус байгууллагуудтай нэгдэн нийгмийн сайн сайхны төлөөх ажлуудыг зохион байгуулж, дэмжиж ажилласаар ирсэн билээ. Асар хурдацтай өөрчлөгдөн хувьсаж буй өнөө үед өндөр хүчин чадалтай лабораториос айл өрхөд хүртэл хүмүүсийн бодол, хандлагыг, цаашл...

Дэлгэрэнгүй